โหมดอัตโนมัติ (Auto Mode) ทำการตรวจจับแสงโดยรอบตลอดเวลาหรือไม่?

12-02-2020ไม่ การตรวจจับแสงจะทำงานเฉพาะเมื่อคุณเริ่มใช้งานโหมดลดแสงอัตโนมัติ (Auto Dimming Mode) ScreenBar Plus ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์จะตรวจจับความสว่างโดยรอบแล้วเสริมด้วยแสงที่ถูกต้อง

รุ่นที่รองรับ

ScreenBar Plus

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP