โหมดอัตโนมัติ (Auto Mode) ทำการตรวจจับแสงโดยรอบตลอดเวลาหรือไม่?

12-02-2020ไม่ การตรวจจับแสงจะทำงานเฉพาะเมื่อคุณเริ่มใช้งานโหมดลดแสงอัตโนมัติ (Auto Dimming Mode) ScreenBar Plus ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์จะตรวจจับความสว่างโดยรอบแล้วเสริมด้วยแสงที่ถูกต้อง

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00005 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP