โหมดหรี่แสงอัตโนมัติ (Auto Dimmer mode) ตรวจจับแสงโดยรอบเพื่อทำการปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือไม่?

01-03-2019ใช่ โหมดหรี่แสงอัตโนมัติจะปรับความสว่างเพื่อให้เข้ากับสภาพแสงโดยรอบในปัจจุบันมากที่สุด

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00004 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP