โหมดหรี่แสงอัตโนมัติ (Auto Dimmer mode) ตรวจจับแสงโดยรอบเพื่อทำการปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือไม่?

01-03-2019ใช่ โหมดหรี่แสงอัตโนมัติจะปรับความสว่างเพื่อให้เข้ากับสภาพแสงโดยรอบในปัจจุบันมากที่สุด

รุ่นที่รองรับ

ScreenBar, ScreenBar Plus

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP