สาย USB ที่ให้มามีความยาวเท่าใด?

01-03-2019


ความยาวของสาย USB ที่แถมมาสำหรับรุ่น ScreenBar มีดังนี้:

- ScreenBar: 1.5 เมตร

- ScreenBar Plus: โปรดดูภาพประกอบ

控制器使用說明_201008

- ScreenBar Lite: 0.6 เมตร 

รุ่นที่รองรับ

ScreenBar, ScreenBar Plus

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP