สาย USB ที่ให้มามีความยาวเท่าใด?

01-03-2019


ความยาวของสาย USB ที่แถมมาสำหรับรุ่น ScreenBar มีดังนี้:

- ScreenBar: 1.5 เมตร

- ScreenBar Plus: โปรดดูภาพประกอบ

- ScreenBar Lite: 0.6 เมตร 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00003 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP