เหตุใด ScreenBar Plus จึงไม่ปรับความสว่างทั้งๆที่แสงในห้องของฉันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ?

01-03-2019

หลอดไฟจะปรับความสว่างให้พอดีกับแสงโดยรอบมากที่สุด เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานโหมดหรี่แสงอัตโนมัติ (Auto Dimmer mode) โดยการกดปุ่มหรี่อัตโนมัติ

โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างซึ่งแสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหานี้และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหลังจากกดปุ่มหรี่อัตโนมัติ 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00002 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP