ทำไมโปรเจคเตอร์ไม่มีการตอบสนองเมื่อกดปุ่ม keystone,focus,source และเมนูบนรีโมท สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร?

10-04-2021


โปรดเช็คว่าตัวเชื่อมต่อ HDMI และสาย USB ได้ทำการเชื่อมต่อระหว่างการใช้งานและเลือก USB เป็นการเชื่อมต่อแบบ quick start หรือ manualhdmi-usb-power-supply-insertion
user-manual-highlight

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00068/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00068 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00068/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP