ฉันสามารถอัพเดทอัพเดทเฟิร์มแวร์ของโปรเจคเตอร์ BenQ GV30และGS50 ได้อย่างไร?

10-04-2021


สามารถทำตามขั้นตอนในวิดีโอ เพื่ออัพเดทเฟิร์มแวร์ของ GV30 และ GS50กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00067/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00067 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00067/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP