แว่นตา3มิติ รุ่นที่5 สามารถรองรับรับ refresh rate ที่เท่าไหร่?

10-04-2021


96 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144Hz.ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP