Xbox Series X สามารถทำงานร่วมกับโปรเจคเตอร์ BenQ หรือไม่

04-15-2022

สามารถทำได้โปรดดูรายละเอียดในตารางด้านล่างรุ่นที่รองรับ

TK700STi, V6000, W2700i, TK850i, TK850, W2700

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP