จะติดตั้ง Apps Manager บนดองเกิล QS01 ได้อย่างไร?

06-04-2021

มีสองวิธีในการติดตั้ง Apps Manager บนดองเกิล BenQ QS01

 

วิธีที่ 1: รีเซ็ต QS01 และทำตามวิซาร์ดการตั้งค่าดังภาพต่อไปนี้วิธีที่ 2: ดาวน์โหลดจาก Play Store ดังภาพต่อไปนี้

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00055/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00055 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00055/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP