ฉันสามารถใช้ PlayStation 5 (PS5) กับโปรเจคเตอร์ BenQ ได้หรือไม่

02-22-2021

ได้ คุณสามารถเพลิดเพลินกับ PlayStation 5 (PS5)  ผ่านการเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00050/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00050 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00050/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP