แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรเจคเตอร์ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน แต่ไม่พบโปรเจคเตอร์ในรายการอุปกรณ์ของฉัน จะทำอย่างไรเพื่อเปิดใช้งานการฉายภาพแบบไร้สาย?

10-07-2020โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณเพื่อดูว่ามีข้อจำกัดการเข้าถึงเช่นการแยก AP หรือไม่และ UDP port 5053 และ 1900 ถูกยึดหรือบล็อกหรือไม่ ในกรณีนี้โปรดปิดใช้งานและปลดล็อกข้อจำกัดการเข้าถึงเหล่านั้นแล้วลองอีกครั้ง 

รุ่นที่รองรับ

GV1 Support, GS2 | โปรเจคเตอร์พกพาไร้สายสำหรับความบันเทิงในครอบครัว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP