แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรเจคเตอร์ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน แต่ไม่พบโปรเจคเตอร์ในรายการอุปกรณ์ของฉัน จะทำอย่างไรเพื่อเปิดใช้งานการฉายภาพแบบไร้สาย?

10-07-2020โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณเพื่อดูว่ามีข้อจำกัดการเข้าถึงเช่นการแยก AP หรือไม่และ UDP port 5053 และ 1900 ถูกยึดหรือบล็อกหรือไม่ ในกรณีนี้โปรดปิดใช้งานและปลดล็อกข้อจำกัดการเข้าถึงเหล่านั้นแล้วลองอีกครั้ง 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00169/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00169 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00169/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP