แว่น BenQ 3D ใช้พอร์ตชาร์จแบบใด ?

10-29-2020แว่นตา 3D BenQ สามารถชาร์จโดยใช้สาย 8-pin mini-B USB

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP