ฉันใช้ Google Voice Search ได้หรือไม่ ?

09-23-2020


ได้ การค้นหาด้วยเสียงของ Google Voice search มีให้บริการในภูมิภาคหรือสถานที่ใด ๆ ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ: https://assistant.google.com/learn/

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00146/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00146 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00146/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP