เหตุใดบางครั้งการฉายภาพด้วย Hot Spotไม่สามารถทำงานได้ ?

03-02-2020

ปัญหานี้เป็นไปตามการกำหนดค่าการออกแบบของ Google ซึ่งไม่ได้เกิดจากเครื่องโปรเจคเตอร์

ขณะที่ทำการใช้งาน Google cast นั้น Google จะมีกลไกที่ จะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์ของ Google เป็นระยะ ๆ เพื่อโอนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ตรงกัน

 

เมื่อใช้งานด้วยโหมดฮ็อตสปอต จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อโอนและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ดังนั้นเมื่อการตรวจสอบไม่สามารถดำเนินการได้ การฉายภาพจะไม่ทำงานเช่นกัน

 

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ขอแนะนำให้เชื่อมต่อโปรเจคเตอร์และโทรศัพท์ Android กับ Router ตัวเดียวกันที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองแล้วโปรดรีสตาร์ทโปรเจคเตอร์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

โปรดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ของ Google Home หรือ Chrome

รุ่นที่รองรับ

EX600, EW600, EH600, EX800ST, EW800ST, GV1 Support, GS2 | โปรเจคเตอร์พกพาไร้สายสำหรับความบันเทิงในครอบครัว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP