ความจุแฟลชไดรฟ์ USB สูงสุดที่โปรเจคเตอร์ตรวจจับได้คือเท่าใด?

01-13-2020สำหรับฟอร์แมต FAT32 แฟลชไดรฟ์ USB ที่มีความจุสูงสุด 32GB จะทำงานร่วมกับโปรเจคเตอร์ได้

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00084/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00084 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00084/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP