ความจุแฟลชไดรฟ์ USB สูงสุดที่โปรเจคเตอร์ตรวจจับได้คือเท่าใด?

01-13-2020สำหรับฟอร์แมต FAT32 แฟลชไดรฟ์ USB ที่มีความจุสูงสุด 32GB จะทำงานร่วมกับโปรเจคเตอร์ได้

รุ่นที่รองรับ

W2700, TK850

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP