สัญญาณ 4K HDR ชนิดใดที่ใช้งานร่วมกับโปรเจคเตอร์ได้ ?

11-07-2019

สัญญาณ 4K HDR ที่ใช้งานร่วมกันได้กับโปรเจคเตอร์มี

1. ความละเอียดที่รองรับ: 4K x 2K (3840 x 2016 พิกเซล) ที่ความถี่ 24/25/30/50/60 (Hz)

2. สัญญาณ HDR ที่ใช้งานร่วมกันได้:

• 4K/60p (60 Hz) 4:4:4 รองรับได้สูงสุด 8 บิต

• 4K/60p (60 Hz) 4:2:2 รองรับได้สูงสุด 12 บิต

• 4K/60p (60 Hz) 4:2:0 รองรับได้สูงสุด 12 บิต

• 4K/24p (24 Hz) 4:4:4 รองรับได้สูงสุด 12 บิต

• 4K/24p (24 Hz) 4:2:2 รองรับได้สูงสุด 12 บิต

• 4K/24p (24 Hz) 4:2:0 รองรับได้สูงสุด 12 บิตกรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00082/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00082 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00082/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP