เหตุใดโปรเจคเตอร์จึงไม่มีการติดตั้ง Google Play ?

10-04-2019

ถึงแม้ว่าเครื่องโปรเจคเตอร์จะใช้ระบบ Android แต่ยังไม่สามารถทำงานร่วมกับแอปของ Google

ทั้งนี้ BenQ ได้ทำการติดตั้ง Aptoide TV market บนเครื่องโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้ว

Aptoide TV มีแอปสำหรับการสตรีมเช่น Netflix, YouTube, Dailymotion และ KODIกรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00053/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00053 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00053/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP