ฉันจะเชื่อมต่อลำโพงหรือหูฟัง Bluetooth กับโปรเจคเตอร์ของฉันได้อย่างไร ?

03-09-2020

โปรดเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Bluetooth บนโปรเจคเตอร์ของคุณจากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงหรือหูฟัง Bluetooth ได้เลย (GV1, TK810, TK805)

เมื่อเครื่องโปรเจคเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดโปรเจคเตอร์ คุณสามารถเชื่อมต่อลำโพงหรือหูฟัง Bluetooth ของคุณได้เลย (GV1)

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อเครื่องโปรเจคเตอร์ของคุณกับลำโพงหรือหูฟัง Bluetooth:กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00023/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00023 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00023/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP