ทำไมโปรเจตเตอร์ถึงไม่ตอบสนองต่อคำสั่งใด ๆ เมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

09-27-2018

โปรเจคเตอร์จะไม่ตอบสนองต่อคำสั่งใด ๆ ภายใน 90

วินาทีหลังเปิดเครื่องเพราะยังคงอยู่ในกระบวนการเปิดเครื่อง

และโปรเจคเตอร์จะไม่ตอบสนองต่อคำสั่งใด ๆ

ในระหว่างกระบวนการปิดเครื่องเพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP