ทำไมโปรเจตเตอร์ถึงไม่ตอบสนองต่อคำสั่งใด ๆ เมื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

09-27-2018

โปรเจคเตอร์จะไม่ตอบสนองต่อคำสั่งใด ๆ ภายใน 90

วินาทีหลังเปิดเครื่องเพราะยังคงอยู่ในกระบวนการเปิดเครื่อง

และโปรเจคเตอร์จะไม่ตอบสนองต่อคำสั่งใด ๆ

ในระหว่างกระบวนการปิดเครื่องเพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00001 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP