ฉันจะปิดใช้งานข้อความป๊อปอัป "Your monitor needs to be calibrated" ของจอภาพได้อย่างไร ?

12-02-2020ใน OSD  System >> CAL. Reminder >> เลือก "OFF"

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00055/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00055 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00055/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP