ฉันจะตั้งค่า full screen ในโหมด PBP บนจอภาพได้อย่างไร?

12-02-2020PBP หรือ Picture By Picture ให้คุณมีจอแสดงผลสองจอจากแหล่งอินพุตที่แตกต่างกันสองแหล่งพร้อมกัน หากคุณต้องการปรับขนาดจอแสดงผลทั้งสองจอเป็นแบบเต็มหน้าจอในโหมด PBP โปรดตั้งค่าความละเอียดสำหรับทั้งสองจอที่ 8:9 (1920 x 2160) ใน OS display setting โดยใช้กับทั้งจอภาพหลักและจอรอง

บน MacOS: เข้าไปที่ Apple menu > System Preferences, เลือก Displays จากนั้นใน Display Preferences เลือก “Option” และ “Scaled” เพื่อปลดล็อกโหมดเต็มหน้าจอ จากนั้นเลือก 1920 x 2160 หากระบบปฏิบัติการไม่แสดงความละเอียดหน้าจอให้เลือก อาจต้องใช้ซอฟต์แวร์แยกเพื่อเพิ่ม

บน Windows: เข้าไปที่ NVIDIA/AMD Control Panel หรือ Intel UHD Graphics Control Center เพื่อตั้งค่าความละเอียดเป็น 1920 x 2160 สำหรับแต่ละหน้าจอ*โปรดทราบว่าการตั้งค่าพิเศษจะสามารถใช้งานได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับไดรเวอร์การ์ดแสดงผลและการรองรับของระบบปฏิบัติการ

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00053/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00053 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00053/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP