เหตุใดฟังก์ชัน Brightness Intelligence (B.I.) จึงถูกปิดใช้งานในโหมด sRGB, Rec.709, Animation และ User บนจอภาพของฉัน?

10-29-2020Brightness Intelligence (B.I.) สามารถเปิดใช้งานสำหรับโหมดภาพทั้งหมด ยกเว้น Rec.709, sRGB, Animation, User และ HDR

รุ่นที่รองรับ

PD2500Q, PD2700U

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP