เหตุใดฟังก์ชัน Brightness Intelligence (B.I.) จึงถูกปิดใช้งานในโหมด sRGB, Rec.709, Animation และ User บนจอภาพของฉัน?

10-29-2020Brightness Intelligence (B.I.) สามารถเปิดใช้งานสำหรับโหมดภาพทั้งหมด ยกเว้น Rec.709, sRGB, Animation, User และ HDR

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00052/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00052 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00052/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP