ทำไมคีย์บอร์ดจึงไม่สามารถใช้งานผ่านการเชื่อมต่อจากจอมอนิเตอร์

03-19-2019


อุปกรณ์ภายนอกเช่นคีย์บอร์ดและเมาส์จะไม่สามารถทำงานผ่านพอร์ตของจอภาพได้หากไม่ได้เปิดใช้งานพอร์ต USB ดาวน์สตรีมของจอมอนิเตอร์


พอร์ต USB ดาวน์สตรีมสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ในกรณีที่แหล่งสัญญาณวิดีโอเป็นThunderbolt 3 อยู่แล้ว พอร์ต USB ดาวน์สตรีมจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

- ในกรณีที่ไม่ใช่ Thunderbolt 3 ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB อัปสตรีมด้วยสาย USB  ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00028/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00028 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00028/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP