ภาพดูมืดเมื่อปรับแต่งให้อยู่ที่ค่าพื้นฐานด้วย Palette Master Element ฉันสามารถตั้งค่าให้สว่างขึ้นได้หรือไม่

09-27-2018


สามารถปรับค่าความสว่างด้วย Palette Master Element เพื่อรักษาระดับความสว่างในระหว่างช่วงอายุของจอมอนิเตอร์ ขอแนะนำให้ท่านใช้ค่าความสว่างพื้นฐานที่ตั้งไว้แล้ว

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00021/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00021 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00021/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP