ควรอุ่นเครื่องจอมอนิเตอร์นานแค่ไหนก่อนใช้งาน

09-27-2018


เพื่อให้ได้ค่าสีที่คงที่ที่สุด ท่านควรอุ่นเครื่องจอมอนิเตอร์ 30 นาทีก่อนใช้งาน

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00017/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00017 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00017/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP