ฉันจะสามารถตั้งค่า White Point ใน Palette Master Element ได้อย่างไร

09-27-2018

ท่านสามารถเลือก "Custom xy” หรือ “Custom u’v’” จากเมนู RGB Primaries เมื่อเลือกแล้ว ตัวเลือกการตั้งค่า White Point จะปรากฏขึ้นมา ท่านสามารถเลือก White Point จาก CIE Daylight Series, Daylight Color Temperature หรือ Measurement ท่านยังสามารถกำหนด RGB Primaries ที่ต้องการได้อีกด้วย

 

รุ่นที่รองรับ

SW320, SW240, SW2700PT, SW271C , SW271, SW321C , SW270C

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP