เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องแสดงว่าคุณเห็นด้วยกับการใช้คุกกี้ของเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการกำหนดค่าได้
ดูเพิ่ม

สามารถตั้งค่า White Point ใน Palette Master ได้อย่างไร

09-27-2018

 


ท่านสามารถเลือก "Custom xy” หรือ “Custom u’v’” จากเมนู RGB Primaries เมื่อเลือกแล้ว ตัวเลือกการตั้งค่า White Point จะปรากฏขึ้นมา ท่านสามารถเลือก White Point จาก CIE Daylight Series, Daylight Color Temperature หรือ Measurement ท่านยังสามารถกำหนด RGB Primaries ที่ต้องการได้อีกด้วย

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00014/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00014 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00014/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP