เปิดฟังก์ชัน Low Blue Ligh จากเมนู OSD ของจอมอนิเตอร์ได้อย่างไร

09-27-2018


สามารถเข้าเมนู Low Blue Ligh ผ่านปุ่มลัด โดยคุณสามารถเปิดเมนู Low Blue Lighโดยเลือก "-" จากปุ่ม OSD ที่ด้านล่างสุดของจอมอนิเตอร์

Was this information helpful?

ใช่ ไม่
TOP