เปิดฟังก์ชัน Low Blue Ligh จากเมนู OSD ของจอมอนิเตอร์ได้อย่างไร

09-27-2018


สามารถเข้าเมนู Low Blue Ligh ผ่านปุ่มลัด โดยคุณสามารถเปิดเมนู Low Blue Lighโดยเลือก "-" จากปุ่ม OSD ที่ด้านล่างสุดของจอมอนิเตอร์

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00010/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00010 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00010/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP