ฉันจะสามารถตั้งค่า HDMI RGB PC Range ได้อย่างไร

09-27-2018


OSD Menu -> Picture Advanced -> HDMI RGB PC Range -> RGB (0~255) หรือ RGB (16~235).

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP