สายเคเบิล DVI สามารถใช้ต่อรับสัญญาณเสียงได้หรือไม่

09-27-2018

ไม่ได้ สายเคเบิล DVI ไม่สามารถใช้ต่อรับสัญญาณเสียงได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP