เปิดเสียงจากลำโพงของจอมอนิเตอร์อย่างไร

09-27-2018

สามารถเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ของคุณกับ Audio Card ของคอมพิวเตอร์ได้ผ่านสายเคเบิลสัญญาณเสียงหรือผ่านสายเคเบิล HDMI

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00005 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP