เปิดเสียงจากลำโพงของจอมอนิเตอร์อย่างไร

09-27-2018

สามารถเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ของคุณกับ Audio Card ของคอมพิวเตอร์ได้ผ่านสายเคเบิลสัญญาณเสียงหรือผ่านสายเคเบิล HDMI

 

Was this information helpful?

ใช่ ไม่
TOP