สามารถใช้ฟังก์ชัน Desktop Partition กับ ซอฟต์แวร์ Display Pilot บนจอนี้ได้อย่างไร

09-27-2018

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อใช้ฟังก์ชัน Desktop Partition:

1. เปิดซอฟต์แวร์ Display Pilot

2. เลือก Desktop Partition ที่ต้องการ

3. เปิดโปรแกรม (ที่จะนำมาใช้กับ Partition)

4. ค้นหาและเลือกโลโก้ Partition ที่ด้านบนซ้ายของหน้าต่าง แล้วคลิกเลือกตำแหน่งของ Partition

5. หน้าต่างโปรแกรมจะเข้ากับตำแหน่งของ Partition ที่เลือกไว้พอดี6. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 เพื่อเพิ่มหน้าต่างสำหรับโปรแกรมอื่น

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00004 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP