สามารถใช้ฟังก์ชัน Auto Pivot พร้อมซอฟต์แวร์ Display Pilot เมื่อเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์หลายเครื่อง (เช่น สูงสุด 3 เครื่อง) ได้หรือไม่ หรือฟังก์ชัน Auto Pivot สามารถใช้ได้กับจอมอนิเตอร์เพียงจอเดียวเท่านั้น

09-27-2018

ฟังก์ชัน Auto Pivot สามารถใช้ได้กับจอมอนิเตอร์เพียงจอเดียวเท่านั้น 

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP