สามารถใช้ฟังก์ชัน Auto Pivot พร้อมซอฟต์แวร์ Display Pilot เมื่อเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์หลายเครื่อง (เช่น สูงสุด 3 เครื่อง) ได้หรือไม่ หรือฟังก์ชัน Auto Pivot สามารถใช้ได้กับจอมอนิเตอร์เพียงจอเดียวเท่านั้น

09-27-2018

ฟังก์ชัน Auto Pivot สามารถใช้ได้กับจอมอนิเตอร์เพียงจอเดียวเท่านั้น 

 

กรุณากรอกคำถาม
/content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00003 /content/b2c/th-th/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/th-th/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json ทั้งหมด ค้นหา
ไม่มีคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่เกี่ยวข้อง
TOP