ในจอมอนิเตอร์รุ่น EW277HDR สามารถใช้ฟังก์ชัน HDR กับ B.I+ พร้อมกันได้หรือไม่

09-27-2018


ฟังก์ชัน HDR กับ B.I+ ของจอมอนิเตอร์รุ่น EW277HDR สามารถใช้งานพร้อมกันได้

รุ่นที่รองรับ

EW277HDR

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP