แจ้งเปลี่ยนแปลงศูนย์บริการ

บริษัท เบ็นคิว (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งยกเลิกศูนย์บริการหลังการขายภายใต้ชื่อบริษัท แอ็คซิส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด และได้ทำการแต่งตั้ง บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด เป็นศูนย์บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

03-11-2019

บริษัท เบ็นคิว (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งยกเลิกศูนย์บริการหลังการขายภายใต้ชื่อบริษัท แอ็คซิส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ 26/8-9 ซอยลาดพร้าว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ10310 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ทางบริษัทฯได้แต่งตั้ง บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด เป็นศูนย์บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ ด้วยจำนวนสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศเราจึงเชื่อมั่นในคุณภาพและการบริการหลังการขายที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าหรือเข้ารับบริการได้ที่ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศตามรายชื่อสาขาดังต่อไปนี้
• บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) : โทรศัพท์ 02-138-9866
• สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า:โทรศัพท์ 02-656-6037, 02-656-6054
• สาขาเชียงใหม่:โทรศัพท์ 053-409482-5
• สาขาพิษณุโลก:โทรศัพท์ 055-212323-5
• สาขาระยอง:โทรศัพท์ 038-807137-9
• นครราชสีมา:โทรศัพท์ 044-262520-2
• สาขาขอนแก่น:โทรศัพท์ 043-247291-2
• สาขาสุราษฎร์ธานี : โทรศัพท์ 077-217908-9
• สาขาสงขลา: โทรศัพท์ 074-344511-2
หรือหากประสงค์จะติดต่อทางเบ็นคิวโดยตรงสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 02-117-1420 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เบ็นคิวด้วยดีเสมอมา

TOP