จอมอนิเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / Eye-care U / Specifications

Eye-CareU | BenQ Monitor Software


  • Eye-Care ในรูปแบบซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณตั้งค่าอย่างง่ายดายมากขึ้น

  • OS: Windows®10

  • Version: Windows: V1.0.0.5

Specifications

We will notify you when we have more.

* Required. Invalid email format.

We will send you an email once the product become available.Your email will not be shared with anyone else.

Sorry, our store is currently down for maintenance.We should be back shortly. Thank you for your patience!

คุณสามารถซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
ค้นหาร้านค้า
ข้อมูลสเปคทั้งหมด
Software
Notice
Windows: V1.0.0.5 initial version issues
Software Version
Windows: V1.0.0.5
Compatible OS
Windows®10
Compatible BenQ Model
GW2485TC, GW2785TC
TOP