วิธีเชื่อมต่อระบบเสียงภายนอกกับโปรเจคเตอร์ BenQ

BenQ
2020/03/27

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโปรเจคเตอร์ BenQ เพื่อรับชมอย่างเป็นส่วนตัวในห้องนอนหรือดูภาพยนตร์เรื่องล่าสุดในโฮมเธียเตอร์ของตัวเอง ตัวเลือกที่มีให้สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสร้างพื้นที่การรับชมของตนเองก็ไร้ขีดจำกัด ส่วนสำคัญของสมการนั้นคือการตัดสินใจว่าจะใช้การตั้งค่าเสียงประเภทใดและสิ่งที่ต้องทราบคือวิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เลือกกับโปรเจคเตอร์

ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถเลือกวิธีการเชื่อมต่อเสียงภายนอกกับโปรเจคเตอร์ BenQ ได้ตามตัวเลือกด้านล่าง

หมายเหตุ: ระดับการรองรับสำหรับการเชื่อมต่อที่อธิบายด้านล่างนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้ ก่อนทำการเชื่อมต่อโปรดตรวจสอบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นเฉพาะของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติที่กล่าวถึงด้านล่างและหรือรองรับ

การเชื่อมต่อแบบไม่ใช้ลำโพงภายนอก

หากคุณไม่มีลำโพงภายนอกให้เชื่อมต่อ คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้นทางของคุณเข้ากับโปรเจคเตอร์และใช้งานลำโพงที่ติดตั้งภายในเพื่อเล่นเสียง

การเชื่อมต่อ Soundbar
สถานการณ์ที่ 1: การเชื่อมต่อ Single Output Source เข้ากับ Soundbar ที่ไม่ใช่ HDMI

ในการเชื่อมต่อ single output source กับ soundbar ที่ไม่รองรับ HDMI คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์กับพอร์ตอินพุต HDMI บนโปรเจคเตอร์เพื่อถ่ายทอดวิดีโอ จากนั้นเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต SPDIF หรือสัญญาณเสียง 3.5 มม. แจ็คของอุปกรณ์กับ soundbar

หมายเหตุ: หากแหล่งสัญญาณเอาต์พุตของคุณไม่มีแจ็คเอาต์พุต 3.5 มม. หรือพอร์ตเอาต์พุต SPDIF เราขอแนะนำให้คุณใช้วิธีการเชื่อมต่อที่มีรายละเอียดในสถานการณ์ที่ 2 แม้ว่าคุณจะมีแหล่งเอาต์พุตเพียงแหล่งเดียวก็ตาม

สถานการณ์ที่ 2: การเชื่อมต่อ Two Output Sources กับ Soundbar ที่ไม่ใช่ HDMI

ในการเชื่อมต่อ two output sources กับ soundbar ที่ไม่รองรับ HDMI คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องเข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI สองพอร์ตบนโปรเจคเตอร์เพื่อฉายวิดีโอ จากนั้นเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต SPDIF หรือแจ็คเสียง 3.5 มม บนโปรเจคเตอร์ไปยัง soundbar

สถานการณ์ที่ 3: การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาท์พุตเข้ากับ HDMI ARC Soundbar

ในการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาท์พุตเข้ากับ soundbar ที่รองรับ HDMI ARC คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์เข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI บนโปรเจคเตอร์เพื่อฉายวิดีโอจากนั้นเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI ARC บนโปรเจคเตอร์เข้ากับ HDMI ARC พอร์ตบน soundbar

สถานการณ์ที่ 4: การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาท์พุตที่มีพอร์ต HDMI Out สองพอร์ตเข้ากับ Soundbar

ในการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาต์พุตที่มีพอร์ตเอาต์พุต HDMI สองพอร์ตเข้ากับ soundbar คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI หนึ่งพอร์ตบนอุปกรณ์กับพอร์ตอินพุต HDMI บนโปรเจคเตอร์เพื่อฉายวิดีโอจากนั้นเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI อื่น ๆ บนอุปกรณ์ พอร์ตอินพุต HDMI บน soundbar

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีแหล่งสัญญาณเอาท์พุตเดียววิธีการเชื่อมต่อที่มีรายละเอียดในสถานการณ์ที่ 5 จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสถานการณ์ที่ 3 แต่มีข้อเสียคือหากเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์โดยตรงกับแหล่งสัญญาณเอาท์พุตอื่น คุณจะไม่สามารถส่งเสียงจากแหล่งนั้นไปยังลำโพงภายนอก

สถานการณ์ที่ 5: การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาท์พุตหลายแหล่งเข้ากับ HDMI ARC Soundbar

เนื่องจากพอร์ตอินพุต HDMI บนโปรเจคเตอร์มักไม่เพียงพอที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์เอาต์พุตหลายตัวคุณจะต้องเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์เอาต์พุตแต่ละตัวเข้ากับสวิตช์ HDMI โดยเชื่อมต่อเอาต์พุต HDMI บนสวิตช์ HDMI กับพอร์ตอินพุต HDMI บน โปรเจคเตอร์จากนั้นเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI ARC บนโปรเจคเตอร์เข้ากับพอร์ต HDMI ARC บน soundbar

หมายเหตุ: รูปภาพสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้นโปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อลำโพง
สถานการณ์ที่ 1: การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาต์พุตเดี่ยวเข้ากับ Soundbar ที่ไม่ใช่ HDMI

ในการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาต์พุตเดียวกับ soundbar ที่ไม่รองรับ HDMI คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์เข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI บนโปรเจคเตอร์เพื่อฉายวิดีโอจากนั้นเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต SPDIF หรือสัญญาณเสียงแจ็ค 3.5 มม. บนอุปกรณ์เข้ากับ soundbar

สถานการณ์ที่ 2: การเชื่อมต่อ Two Output Sources กับ Soundbar ที่ไม่ใช่ HDMI

ในการเชื่อมต่อ two output sources เข้ากับ soundbar ที่ไม่รองรับ HDMI คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องเข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI สองพอร์ตบนโปรเจคเตอร์เพื่อฉายวิดีโอจากนั้นเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต SPDIF หรือแจ็คเสียง 3.5 มม บนโปรเจคเตอร์ไปยัง soundbar

สถานการณ์ที่ 3: การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาท์พุตเข้ากับตัวรับ AV ที่ไม่ใช่ HDMI และลำโพงภายนอก

ในการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาท์พุตเข้ากับ AVR ที่ไม่รองรับ HDMI และลำโพงภายนอกคุณมีสองตัวเลือก:

 • คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์กับพอร์ตอินพุต HDMI บนโปรเจคเตอร์เพื่อฉายวิดีโอในขณะที่เชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต SPDIF บน AVR กับพอร์ตอินพุต SPDIF บน AVR จากนั้นเชื่อมต่อ AVR กับลำโพงภายนอกโดยใช้สายต่อลำโพง
 • คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์กับพอร์ตอินพุต HDMI บนโปรเจคเตอร์ โดยเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต SPDIF บนโปรเจคเตอร์กับพอร์ตอินพุต SPDIF บน AVR จากนั้นเชื่อมต่อ AVR กับลำโพงภายนอกโดยใช้สายเคเบิล
 • สถานการณ์ที่ 4: การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาท์พุตที่มีพอร์ต HDMI Out สองพอร์ตเข้ากับ HDMI AVR และลำโพงภายนอก

  ในการเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณเอาท์พุตที่มีพอร์ตเอาต์พุต HDMI สองพอร์ตกับ HDMI AVR และลำโพงภายนอก คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ตเอาต์พุต HDMI หนึ่งพอร์ตบนอุปกรณ์กับพอร์ตอินพุต HDMI บนโปรเจคเตอร์เพื่อฉายวิดีโอในขณะที่มีการเชื่อมต่อกับพอร์ตเอาต์พุต HDMI บนอุปกรณ์อื่น ๆเข้ากับพอร์ตอินพุต HDMI บน AVR จากนั้นเชื่อมต่อ AVR เข้ากับลำโพงภายนอกโดยใช้สายเคเบิล

  หมายเหตุ: หากพอร์ตอินพุต HDMI ของ AVR ไม่รองรับ 4K คุณยังสามารถใช้วิธีการเชื่อมต่อตามรายละเอียดในสถานการณ์ที่ 3 หรือ 4

  หมายเหตุ: รูปภาพสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิตเท่านั้นโปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

  {{title}}

  We will notify you when we have more.

  * Required. Invalid email format.
  Required.

  We will send you an email once the product become available.Your email will not be shared with anyone else.

  Sorry, our store is currently down for maintenance.We should be back shortly. Thank you for your patience!

  สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

  บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่?

  ใช่ ไม่
  TOP