เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะส่งออกบันทึกสำหรับ InstaShare 2 ได้อย่างไร

11-03-2022

เพื่อช่วยเหลือคุณได้ดียิ่งขึ้น การรับบันทึกอุปกรณ์สำหรับ InstaShare 2 ที่บันทึกปัญหาใดๆ ที่คุณอาจมีนั้นมีประโยชน์มากสำหรับเรา

 

วิดีโอนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการส่งออกบันทึกสำหรับ BenQ InstaShare 2

รุ่นที่รองรับ

InstaShare 2

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?