เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทำไมไฟ LED ของปุ่ม InstaShare ไม่สว่างหลังจากเชื่อมต่อกับ BenQ Smart Display?

01-10-2022


โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:


1. หากมีการเชื่อมต่อหลวมระหว่างปุ่ม InstaShare และอุปกรณ์ ลองถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่อีกครั้ง


2. ตรวจสอบว่าพอร์ต USB-C ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทำงานอย่างถูกต้องโดยทดสอบกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีขั้วต่อ USB Type-C

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?