เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทำไม InstaShare 2 ไม่สามารถจับคู่กับ BenQ Smart Display ได้โดยอัตโนมัติ?

01-10-2022


โปรดเลือก InstaShare 2 บน BenQ Smart Display และตรวจสอบว่าอยู่ในโหมดฮอตสปอต จากนั้นเชื่อมต่อปุ่ม InstaShare กับจอแสดงผลเพื่อจับคู่

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?