เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เหตุใดฉันจึงเชื่อมต่อปุ่ม InstaShare กับ BenQ Smart Display ไม่ได้

01-10-2022


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอภาพตั้งค่าเป็นโหมดฮอตสปอตก่อนเริ่มการนำเสนอ จากนั้นเชื่อมต่อใหม่หากจำเป็น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?