เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ไม่มีเสียงเมื่อแคสต์ ฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

01-10-2022


โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:


1. ระดับเสียงของ BenQ Smart Display ของคุณถูกตั้งไว้ที่ระดับที่เหมาะสมและไม่ได้ปิดเสียงไว้


2. InstaShare ถูกเลือกเป็นอุปกรณ์ส่งออกบนแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์โฮสต์อื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าระดับเสียงไว้ที่ระดับเสียงที่เหมาะสมและไม่ได้ปิดเสียงไว้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?