เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมวิดีโอ YouTube ไม่สามารถเล่นใน Broadcast ได้

02-04-2021

1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณถูกตั้งค่าเป็น “Allow embedding” (อนุญาตการฝัง)

ไปที่ YouTube Studio ของคุณ และใต้รายละเอียดวิดีโอ ให้คลิก “Show more” (แสดงเพิ่มเติม) 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก “Allow embedding” (อนุญาตการฝัง) แล้ว 

 

2. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณไม่มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ วิดีโอใด ๆ ที่มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จะไม่สามารถเล่นในแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?