เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมฉันจึงประสบปัญหาหน้าจอเป็นสีดำหรือปัญหาในการเชื่อมต่อ เมื่อฉันพยายามตั้งค่าเว็บเพจของฉันเองผ่านวิดเจ็ตเว็บที่มาพร้อมกับ X-Sign

09-03-2020

เว็บเพจส่วนใหญ่ใช้การเชื่อมต่อ "https" อย่างไรก็ตาม หากเว็บไซต์ไม่ผ่านการรับรอง SSL (Secure Sockets Layer) เว็บไซต์อาจแสดงหน้าจอสีดําหรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อ หากเป็นเช่นนั้น โปรดใช้ "http" แทน "https" ใน URL เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

รุ่นที่รองรับ

BH2401 , BH2801 , BH2801N, BH3501 , BH3801D , BH3801N , IL430 , IL490 , IL550 , SL4302K, SL5502K

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?