เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมฉันไม่สามารถดาวน์โหลดการอัปเดต OTA (over the air) สําหรับ X-Sign Player ได้

09-03-2020

หากคุณใช้การอัปเดต OTA ก่อนหน้านี้สําหรับ X-Sign Player และยกเลิกไปในระหว่างการดาวน์โหลด คุณจะต้องลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ "Download” (ดาวน์โหลด) ของระบบปฏิบัติการของคุณก่อนที่จะดําเนินการอัปเดต OTA ใหม่

รุ่นที่รองรับ

BH2401 , BH2801 , BH2801N, BH3501 , BH3801N , IL430 , IL490 , IL550 , SL4302K, SL5502K, SL6502K, SL7502K, SL8502K, ST4302, ST5502, ST6502, ST7502, ST8602, BH3801D

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?