เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

หลังจากที่ฉันอัปเกรดซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ให้เป็น v1.0.0.16 แล้ว จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ไฟล์ AMS ปรากฏขึ้นในตัวเปิดใช้งาน

04-30-2020

โปรดทำตามคําแนะนําด้านล่างหลังจากอัปเกรดซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) เป็น v1.0.16 แบบไร้สาย (OTA) เรียบร้อยแล้ว
1. หลังจากการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ ผู้ใช้ควรเห็นไอคอนหุ่นยนต์ Android ปรากฏขึ้นในตัวเปิดใช้งาน
2. ไปที่ [Settings] (การตั้งค่า) > [Apps] (แอป) และค้นหาแอป [BenqDSLauncher]
3. เลือกแอปนั้นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของแอปและดําเนินการ [CLEAR DATA] (ล้างข้อมูล)
4. กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น คลิก [OK] (ตกลง) เพื่อดําเนินการต่อ
5. ตอนนี้ [AMS Files] (ไฟล์ AMS) จะปรากฏในตัวเรียกใช้งาน

รุ่นที่รองรับ

IL490 , IL430 , IL550

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?