เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไม InstaShare เวอร์ชันที่ฉันดาวน์โหลดจาก BenQ Suggest จึงใช้งานไม่ได้

04-30-2020

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวอร์ชันเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน v1.0.0.0.16 หรือใหม่กว่า

รุ่นที่รองรับ

IL490 , IL430 , IL550

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?