เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมการลงทะเบียนถึงล้มเหลวเมื่อป้อนรหัสสิทธิ์ใช้งานสําหรับ Qtouch

04-07-2020

Qtouch เวอร์ชัน v3.1 เท่านั้นที่ยอมรับรหัสสิทธิ์ใช้งาน 26 หลัก Qtouch เวอร์ชันก่อนหน้าอาจส่งผลให้การลงทะเบียนล้มเหลว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?