เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะเปลี่ยนแป้นพิมพ์อินพุทจาก QWERTY เป็น AZERTY ได้อย่างไร

04-07-2020

โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์อินพุท
1. ป้อน [setting] (การตั้งค่า) และเลือก [Language] (ภาษา)
2. เลือก [Android key] (แป้น Android)
3. เลือก [Languages] (ภาษา)
4. เปิดใช้งาน [Dutch (Belgium)] (ดัตช์ (เบลเยียม)) และปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้งหมด
5. ตอนนี้เค้าโครงแป้นพิมพ์อินพุทจะเปลี่ยนเป็น AZERTY

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?