เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ลําโพงในตัวจะปิดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อลําโพงภายนอกเข้ากับเครื่องหรือไม่

04-07-2020

ไม่ ST430K/ST550K/ST650K ออกแบบมาเพื่อให้ลําโพงในตัวยังคงทํางานแม้ว่าจะเชื่อมต่อลําโพงภายนอกแล้วก็ตาม

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?